Modal

UMRE PROGRAMLARI >> 4-5 Yldzl Lks

Ekonomik Servisli Ekonomik Yrme Mesafesi 3 Yldzl Servisli 4-5 Yldzl Lks 5 Yldz Delks

1.400 USD

5 Yldzl

Mekke Oteli
ANJUM HOTEL
Medine Oteli
AL RAWDA ROYAL INN
Gidi
4 Kasm 2017 Cumartesi
stanbul - Medine
Ara Gei
7 Kasm 2017 Sal
Medine - Mekke
Dn
11 Kasm 2017 Cumartesi
Cidde - stanbul
7 GECE 8 GN SABAH AKAM AIK BFE

4 Gn/Gece Mekke - 3 Gn/Gece Medine

1.550 USD

5 Yldzl

Mekke Oteli
ANJUM HOTEL
Medine Oteli
AL RAWDA ROYAL INN
Gidi
4 Kasm 2017 Cumartesi
stanbul - Medine
Ara Gei
7 Kasm 2017 Sal
Medine - Mekke
Dn
13 Kasm 2017 Pazartesi
Cidde - istanbul
9 GECE 10 GN SABAH AKAM AIK BFE

6 Gn/Gece Mekke - 3 Gn/Gece Medine


5 Yldzl

Mekke Oteli
ANJUM HOTEL
Medine Oteli
AL RAWDA ROYAL INN
Gidi
4 Kasm 2017 Cumartesi
stanbul - Medine
Ara Gei
7 Kasm 2017 Sal
Medine - Mekke
Dn
18 Kasm 2017 Cumartesi
Cidde - stanbul
14 GECE 15 GN SABAH AKAM AIK BFE

11 Gn/Gece Mekke - 3 Gn/Gece Medine