Modal

Hac | 2019 Hac kayıtları başlıyor.

4 Aralık 2018 Salı günü düzenlenen Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu toplantısında prensip olarak karara bağlanan maddeler arasında öne çıkan hususlar şöyledir:


A- Ön kayıt, kura çekimi ve hac için kesin kayıt tarihleri:
1. 2019 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımızın ön kayıtlarının 08 – 14 Aralık 2018    tarihleri arasında alınması,
2. 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin 08 Aralık 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılması,
3. 2019 yılı hac kurasının 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15:00’te çekilmesi,
4. Hac kesin kayıtlarının 2 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılması,
5. Yedek kayıtların ise 17 – 25 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılması,

B- Hac takvimi ile ilgili hususlar:
Türkiye’den Hac için çıkışların “04 Temmuz – 05 Ağustos 2019” (Hicri 01 Zilkade – 04 Zilhicce 1440); hacdan dönüşlerin ise “16 Ağustos – 13 Eylül 2019” (Hicri 15-17 Zilhicce 1440 – 14 Muharrem 1441) tarihleri arasında yapılması,

C- Hac ücretlerinin yatırılması hususunda:
Geçmiş senelerde oluşan sıkıntıları önlemek adına Seyahat Acentalarına kayıt yaptıracak hacı adaylarının ücret tahsilatlarının Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla yapılması, 

D- Hac konaklama türünün, “oda tercihli” ve “otel” olarak iki çeşit yapılması,